Zombileştirme

Zombileştirme

?lerlemek ve z?plamak için yön tu?lar?n? kullan?n.Bo?luk tu?u ile pompal? tüfe?ini ate?lersin.Mermilerini dikkatli kullan ihtiyac?n olacak.